Reference

Cestno železniški most čez reko Rižano

Ob obstoječem železniškem mostu smo zgradili nov most čez reko Rižano dolg 45m in širok 11m. Most je temeljen na štirih podporah, ki so globoko temeljeni z jeklenimi piloti dolžine 30m. Konstrukcija mostu je deloma zasnovana kot kontinuirna armiranobetonska plošča pod tirom in deloma kot plitka kaseta pod cestiščem. Most je poleg železniškemu prometu namenjen tudi cestnem prometu za potrebe Luke Koper.

Datum primopredaje: 2014
Lokacija projekta: Luka Koper
Končna vrednost projekta: 785.000 eur
Investitor/naročnik: Luka Koper d.d.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!