Reference

Kanalizacijsko omrežje v Podgradu

Na kanalizacijskem omrežju v Podgradu smo s partnerji zgradili cca 4000 m kanalizacije s čistilno napravo in pripadajočimi objekti. Hkrati smo izvedli tudi potrebne vodovodne in elektronapeljeve. Glavni vod je potekal po magistralni cesti skozi naselje v dolžini 1200 m. Zaradi zapore prometa so dela morala biti končana v čimkrajšem roku, zato so se izkopi v skali globine do 2,80 metra izvajali s strojem za kontinuirni izkop » frezo«.

Datum primopredaje: 2013
Lokacija projekta: Podgrad
Končna vrednost projekta: 454.118,27 eur
Investitor/naročnik: Občina Ilirska Bistrica

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!