Reference

MP Sočerga

Na mejnem prehodu Sočerga smo v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju postavili okoljsko manj obremenjujočo montažno pritlično hišo velikosti 320 m2. Izvedli smo vsa gradbeno obrtniška in instalacijska dela ter izdelali PID in elaborat za vpis v uradne evidence. Pri zunanji ureditvi se je izvedlo novo fekalno in meteorno kanalizacijo ter preplastilo asfaltne površino.

Datum primopredaje: 2013
Lokacija projekta: MP Sočerga
Končna vrednost projekta: 777.686,68 eur brez DDV
Investitor/naročnik: RS, Ministrstvo za pravosodje

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!