Reference

Ribiški pomol Koper

Koprski ribiški pomol se je zaradi delovanja morja posedel, kar je ob povišani klimi privedlo do delne poplavitve pomola. Izvedli smo novo temeljenje pomola s pomočjo GEWI mikropilotov dolžine do 25 metrov. S pomočjo kamnitih blokov smo izvedli nadvišanje čela zida. Obstoječi dotrajan kamniti tlak smo popravili in izvedli nov tlak z apnenca in peščenjaka v skupni površini 3500 m2. S postavitvijo kamnitih blokov smo povišali zaščitni kamniti zid.

Datum primopredaje: 2013
Lokacija projekta: Koper
Končna vrednost projekta: 2.976.390,68 eur brez DDV
Investitor/naročnik: Mestna občina Koper

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!