Reference

Valdoltra, Diagnostični center

Obstoječ dotrajan in deloma neuporaben objekt smo postopno rušili brez težke mehanizacije. Ohranili smo zunanje stene objekta, zgradili nove armirano betonske plošče in zidove, povezovalni hodnik in novo streho Opravili smo deloma globoko temeljenje z armirano betonskimi vodnjaki in postavili nove električne in strojne instalacije.

Datum primopredaje: 2006
Lokacija projekta: Ankaran
Končna vrednost projekta: 1.327.052 eur
Investitor/naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!