Reference

Luka Koper, zaledje 7c – dilatacija 2 in 3

Pri izgradnji zalednih površin smo izvedli globoko temeljenje s plovnega objekta in montažo armirano betonskih prefabriciranih elementov. Z dvemi zabijali smo zabili 273 jeklenih pilotov dolžine 52 metrov brez konice in na pilotih zgradili prehodne konstrukcije. Betonska konstrukcija je iz dveh vrst betona: nosilni in obrabni sloj sta z dodatkom eruptivnega agregata in bele žlindre. Opravili smo tudi montažo 35m visokega svetilnega stolpa.

Datum primopredaje: 2014
Lokacija projekta: Luka Koper
Končna vrednost projekta: 8.390.000 eur
Investitor/naročnik: Luka Koper d.d.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!